Zasady użycia: mapy UTM można używać w celach prywatnych i komercyjnych z podaniem źródła: "http://download.entomo.pl/UTM/ dostęp: 14.08.2016 r."

Mapy zostały udostępnione jako mapy podkładowe dla programu MapaUTM by GG na zasadach podanych w programie: MapaUTM

Mapy przygotowano i wygenerowano programem QGIS (Jacek Kurzawa, 8.01.2015, sierpień 2016).

 

Wątki na Forum Entomologicznym: